Tanıtım
 • Tanıtım
Giriş
 • Algoritmaya Giriş-1
 • Algoritmaya Giriş-2
Kurulum
 • FlowChart Kurulumu
Akış Diyagramları
 • Akış Diyagramı Çizebilme Önemi
 • 1-Klavyeden Girilen Değeri Ekrana Basma
 • 2-Klavyeden Girilen İki Sayı Üzerinde Aritmetik İşlemler Gerçekleştirme
 • Öğrendiklerimizi Pekiştirelim Arkadaşlar :)
 • 3- Klavyeden Girilen 2 Sayının Toplamının Karesinin ve Küpünün Bulunması
 • 4-Girilen Saatlik Ücret ve Toplam Çalışma Saatine Göre Maaş Hesabı Akış Diyagram
 • 5-Kare Alanını ve Çevresini Hesaplayan Akış Diyagramı
 • 6-Dikdörtgen Alan ve Çevresini Hesaplayan Akış Diyagramı
 • Çalışma Soruları - 1
 • 7-Giren Sayı 10 Sayısından Küçük mü ? Büyük mü ? Eşit mi ? Akış Diyagramı
 • 8-Vize ve Final Notuna Göre Öğrencinin Ders Geçme Durumu Gösteren Akış Diyagramı
 • 9- Girilen İki Sayıdan En Küçük ve En Büyüğünün Bulan Akış Diyagramı
 • 10-Girilen Sayı 15'in Katı mı Değil mi Bulan Akış Diyagramı
 • 11- Girilen 2 Sayı Birbirinin Katı mı Değil mi Bulan Akış Diyagramı
 • 12-Girilen Sayı Tek Sayı mı Çift Sayı mı Bulan Akış Diyagramı
 • 13-Sayaç Mantığı - 1 den 20 ye kadar olan sayıları yazan akış Diyagramı
 • 14-1 ile 100 Arasındaki Sayıların Toplamını Bulan Programın Akış Diyagramı
 • 15- Girilen iki sayı arasındaki her bir sayısının karesini bulan akış diyagramı
 • 16-Faktoriyel Hesabını Yapan Akış Diyagramı
 • 17-Girilen İki Sayı Arasndaki Her Sayının Faktoriylini Hesaplayan Akış Diyagramı
 • 18-Klavyedn Girilen X Adet Sayının Tplamını ve Aritmatik Ort. Bulan Akış Diyagra
 • 19-Klavyeden Girilen 2 Sayı Arasındaki Sayılardan 7 nin Katı Olanların Bulunması
 • 20-1 ile 100 Arasındaki Çift Sayıların Toplamını Bulan Akış Diyagramı
 • 21-Girilen X Adet Sayıdan Her Sayının Negatif mi Pozitif mi 0 mı Bulan Akış Diya
 • 22-OK Kelimesi Girilene Kadar Veri Girişi Yapan Akış Diyagramı
 • 23-OK Girilene Kadar Girilen Tüm Sayıları Toplayan ve Karesini Alan Akış Diyagra
 • 24-OK Girilene Kadar Girilen Her Sayının Faktoriyelini Hesaplayan Akış Diyagramı
 • 25-Girilen Bir Sayının Asal Olup Olmadığının Kontrolünü Yapan Akış Diyagramı
 • 26-DUR Girilene Kadar Her Sayının Asal Olup Olmadığını Kontrol Eden Akış Diyagr
 • 27-Girilen 5 Sayıdan En Büyüğünü Bulan Akış Diyagramı
 • 28-Girilen 5 Sayıdan En Küçüğünü Bulan Akış Diyagramı
 • 29-DUR Girilene Kadar Girilen Sayılardan En Büyüğünü ve Sırasını Bulan Akış Diya
 • 30-Kuvvet Hesabı Yapan Akış Diyagramı
 • 31-Girilen Sayının Mükemmel Sayı Olup Olmadığının Kontrol Eden Akış Diyagramı
 • 32-Girilen Bir Sayı Hangi Sayının Karekökü Bulan Akış Diyagramı