Programlamaya Giriş
  • Giriş - Temel Programlama Mantığı - Programlama Dilleri
  • SDK ve IDE Kurulumları - Basit Programlama Örnekleri - Programlamaya Giriş
  • JDK ve Eclipse Kurulumları
  • Değişkenler - Operatörler - Sayısal Veri Tipleri
  • Numerik Literaller - Matematiksel İşlemler
  • Yazılım Geliştirme Süreçleri - Ortak Yapılan Hatalar - If/else Yapıları
  • Mantıksal Operatörler - Switch Yapısı - Koşul Operatörü - Operatör Öncelikleri
  • Matematiksel Fonksiyonlar - Char Data Type - String Type
  • String Type - 2
  • Ders 8 Örnek Uygulama