Wstęp
 • Wstęp - czego nauczysz się w tym kursie i jak będzie wyglądał
 • Wprowadzenie - czym jest Git, system kontroli wersji, Github
Instalacja i wiersz poleceń
 • Instalacja Gita
 • Git Bash i Windows PowerShell
Repozytorium
 • Konfiguracja Git i pierwsze repozytorium
 • Projekt "książka" cz. 1
 • Projekt "książka" cz.2
 • Projekt "książka" cz.3
 • git clone - klonujemy repozytorium lokalne i zdalne (Github)
 • .gitignore i pierwsze starcie gita z visual studio code
 • Jeśli VSC nie widzi Gita, to sprawdź to
 • Jak Git zapisuje dane w repozytorium
 • Teoria - widziałeś jak, teraz zrozum dlaczego
 • Teoria - podstawowe komendy Gita
 • Teoria - podstawowe komendy Gita - cz.2
 • Teoria - kilka zdań o gałęziach (branches), HEAD, git pull i git push
Git - Visual Studio Code - Github
 • Praca z Git w Visual Studio Code
 • Poznajemy GitHub
 • Tworzenie repozytorium na Github
 • Przesłanie repozytorium na Github
 • Przesłanie repozytorium na Github cz.2
 • Klonowanie i aktualizowanie repozytoriów (lokalnego i zdalnego)
 • Publikacja projektu na Github Pages
 • Podziękowanie za wzięciu działu w mini kursie :)