Giriş
 • Giriş
Linux Kısa Tarihçesi ve Kurs Ortamı
 • Kurs Ortamı ve Ön Gereksinimler
 • Kısaca Linux Tarihçesi
 • Linux Dağıtımları
Sanallaştırma Ortamı ve Linux Centos Kurulumu
 • Vmware Workstation Kurulumu ve Sanallaştırma Kavramı
 • Linux Centos Kurulumuna Başlangıç
 • Linux Centos Kurulumunun Tamamlanması
Linux Çalışma Mimarisi
 • Linux Çalışma Prensipleri ve Mimari
 • Linux Dizin Kavramı ve Dizin Yapısı
Linux Shell Kullanımı
 • Shell Kullanımına Giriş
 • Shell Üzerinde cp, mv, tar Komutları
 • Linux Static ip Tanımlaması ve Text Editörler
Centos Linux Paket Kurulumları
 • YUM ile Paket Kurulumuna Giriş
 • YUM ile Chrome, Opera, Skype Kurulumları
 • YUM ile Paket Kaldırılması ve Open Office Kurulumu
Linux Kullanıcı ve Grouplar
 • Kullanıcı ve Group Kavramlarına Giriş
 • SUDOERS Dosyası
 • Linux Kullanıcı Group Üyelikleri
Sonuç
 • Sonuç