AutoCAD 2019’ a Giriş
 • AutoCAD 2019 Arayüzü, Menü Çubukları, Komut Satırı, Koordinatlar
 • Temel Ayarlar
 • Komut Kısayolları Listesini Değiştirme
AutoCAD Tasarım İlkeleri
 • Osnap Araçları ile Obje Yakalama, Durum Çubuğu (Status Bar) Araçları
 • Şablonlar ile Çalışma
Komut Uygulamaları
 • Line, Point, Circle, Arc, Polyline, Rectangle Komutları
 • Erase, Move, Copy, Offset, Mirror, Array, Rotate, Align, Hatch, Stretch
 • Extend, Lengthen, Scale, Trim, Break, Join, Fillet, Chamfer
 • Text, Mtext, Metin Düzenleme, Metin Stili oluşturma
 • Revcloud, Regen, Pan Komutları
Block Uygulamaları
 • Block Hazırlamak, Design Center, Etiket (Attribute) Hazırlamak, Insert Komutu
 • Çoklu Aksiyon (Action Recorder) Tanımlama
Diğer Uygulamalar
 • Katmanlarla (Layer) Çalışmak
 • Xref Kullanımı
 • Parametrik Uygulamalar
 • Layiso, Layuniso, Layon, Layoff, Layfrz, Laythw, Hideobjects, Unhide, Isolate
 • Revcloud, Pan, Regen Komutları
 • Layout Hazırlamak, Yazıcıya Çıktıyı Hazırlama
 • Tablolar
 • Ölçülendirme
 • Hızlı Etiket Numaralandırma
 • Çizim Temizleme Uygulamaları
 • Lisp Kullanımı
 • Çokgen Çizimi
Alıştırmalar - Düzlem üzerinde çizimler. Temel komut alıştırmaları
 • Alıştırma 1
 • Alıştırma 2
 • Alıştırma 3
 • Alıştırma 4
 • Alıştırma 5
 • Alıştırma 6
 • Alıştırma 7
 • Alıştırma 8