Giriş
 • Eğitim Seti Tanıtımı
Kurulum İşlemleri
 • JDK Kurulumu
 • Android Studio Kurulumu
 • Genymotion Kurulumu
 • Android Studio - Genymotion Entegrasyonu
XML ile Layout Tasarımı Eğitimi
 • Layout Nedir ? Layout Türleri Nelerdir ? Layout Nitelikleri Nelerdir ?
 • Arayüz Elemanlarını Tanıyalım
 • LinearLayout Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?
 • LinearLayout Kullanarak Örnek Tasarım Yapma
 • RelativeLayout Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?
 • RelativeLayout ile tasarım gerçekleştirme
Arayüz Elemanları
 • Butonlar
 • Textview
 • Edittext
 • Imageview
 • Toast Mesajları
 • Webview
 • Checkbox
 • RadioButon
 • Scroolview
 • Listview Anlatımı ve Örnek Uygulama !.Kısım
 • Listview Anlatımı ve Örnek Uygulama 2.Kısım
 • Listview 2.Örnek 1.Kısım
 • Listview 2.Örnek 2.Kısım
 • Recyclerview 1.Kısım
 • Recyclerview 2.Kısım
 • Spinner
Activity Eğitimi
 • Activity Yaşam Döngüsü
 • Intent Kavramı ve Activityler Arası Geçiş
 • Activityler Arası Veri Gönderme - Alma -1
 • Activityler Arası Veri Gönderme - Alma -2
 • Activityler Arası Geçiş Örnek Uygulama -1
 • Activityler Arası Geçiş Örnek Uygulama -2
Basit Uygulamalar
 • Mesaj ( Sms ) Gönderme
 • Çağrı Yapma
 • Mail Gönderme
Diyalog Ekranları
 • Alert Diyalog
 • Alert Diyalog - 2
 • Progress Diyalog
Realm Veri Tabanı
 • Giriş
 • Realm Kütüphanesini Projeye Dahil Etme ve Basit Örnek
 • Kayıt Ekleme ( İnsert ) 1.Kısım
 • Kayıt Ekleme ( İnsert ) 2.Kısım
 • Kayıt Listeleme
 • Kayıt Silme 1.Kısım
 • Kayıt Silme 2.Kısım
 • Kayıt Güncelleme 1.Kısım
 • Kayıt Güncelleme 2.Kısım
 • Kayıtların Grafik Arayüzünde Gösterilmesi 1.Kısım
 • Kayıtların Grafik Arayüzünde Gösterilmesi 2.Kısım
Temel Php & Mysql Eğitimi
 • Giriş
 • Temel Html Etiketleri
 • Echo Komutu - Değişkenler - Birleştirme
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • İf - Else Kullanımı
 • Döngü Kullanımı
 • Mantıksal Operatörler - Aritmetiksel İşlemler
 • Html ve Php İç İçe Kullanımı
 • Post Metodu Kullanımı 1.Kısım
 • Post Metodu Kullanımı 2.Kısım
 • Get Metodu Kullanımı ve İsset Empty Kullanımı
 • PhpMyAdmin Üzerinden Mysql Bağlantısı ve Veri Tabanı Seçilmesi
 • Veri Tabanına Kayıt Ekleme
 • Veri Tabanındaki Kayıtları Listeleme
 • Veri Tabanından Kayıt Silme
Web Servis Eğitimi
 • Web Servislere Giriş
 • Retrofit Kütüphanesinin Kurulumu ve Configürasyonu Örnek-1
 • Retrofit Kütüphanesi Kullanarak Verilen Çekilmesi Örnek -1
 • Çekilen Verilerin Listview ile Özelleştirilmesi Örnek -1
 • Picasso Kütüphanesi İle Sunucu Üzerindeki Resmi Çekme
 • Retrofit Kütüphanesinin Kurulumu ve Configürasyonu Örnek-2
 • Retrofit Kütüphanesi Kullanarak Verilen Çekilmesi Örnek-2
 • Çekilen Verilerin Listview ile Özelleştirilmesi Örnek-2
 • Retrofit Configürasyon - Listenin Doldurulması Örnek-3
 • Çekilen Verilerin Listview ile Özelleştirilmesi Örnek-3
 • Örnek-3 ' ün Progress Dialog ile Özelliştirilmesi
 • Retrofit Configürasyonu Örnek-4
 • Retrofit ile Verilerin Çekilmesi Örnek-4
 • Çekilen Verilerin Listview ile Özelleştirilmesi Örnek-4
 • Listview'ın Tıklanan Item'ına Göre Parametreli Istek Atma Örnek-4
 • Mobil Cihazdan Sunucu Üzerindeki Tabloya Kayıt Ekleme - Örnek 1 - Ders 1
 • Mobil Cihazdan Sunucu Üzerindeki Tabloya Kayıt Ekleme - Örnek 1 - Ders 2
 • Mobil Cihazdan Sunucu Üzerindeki Tabloya Kayıt Ekleme - Örnek 1 - Ders 3
 • Mobil Cihazdan Sunucu Üzerindeki Tabloya Şartlı Kayıt Ekleme - Örnek 2 - Ders 1
 • Mobil Cihazdan Sunucu Üzerindeki Tabloya Şartlı Kayıt Ekleme - Örnek 2 - Ders 1
 • Web Servis Yazma - Veri Tabanını Json Formatına Çevirme Ornek 1 - Ders 1
 • Web Servis Yazma-Json Çıktısının Listview İle Gösterilmesi Örnek-1 Ders-2
 • Web Servis Yazma - Silme İşlemi İçin Dialog Verme - Örnek-1 Ders-3
 • Web Servis Yazma - Db'den Kayıt Silme Servisi Yazılması Örnek-1 Ders-4
 • Web Servis Yazma - Sunucuda Bulunan Resimlerin Mobil Cihazda Gösterilmesi-1