Visual Studio Eğitimi
 • Kritik Not !
 • Kullanılmayan Namespace'leri Kaldırma
 • Bir Sınıfın Ait Olduğu Namespace'i Belirleme
 • Klavye Kısayolları
 • Klavye Kısayolları 2
 • Komut Penceresi
 • Immediate Penceresi
 • Watch Penceresi
 • Çoklu Watch Penceresi
 • Dikdörtgen Seçim Yapma
 • ConnectionString Üretme
 • Otomatik Metod Üretme
 • TaskList Kullanımı
 • Kaynak Kodu ToolBox’a Sürükleyip Bırakma
 • Koşullu Hata Ayıklama
 • Metod Parametrelerini Düzenleme&Kaldırma
 • Birden Fazla Projeyi Aynı Anda Çalıştırma
 • ObjectID Kullanımı
 • Bookmark Kullanımı
 • Quick Launch Kullanımı
.NET Temelleri Eğitimi
 • .NET Programı Çalışma Mantığı
 • ILDASM ve ILASM
 • Assembly'da Güçlü İsimlendirme
Bonus
 • Bonus