Giriş genel test konuları
 • Neden test ederiz, Test aşamaları ve Unit Test nedir
 • Örnek bir Unit Test
Unit Test Yazma Kuralları
 • En küçük parçacık test edilmeli ve her seferinde bir senaryo test edilmeli
 • Given When Then yontemi ve test method isimleri
 • Test altındaki sınıfın bağımlılıkları mock ve stub olur
 • Diğer test methodlarından bağımsız çalışmalı
 • Diğer test methodlarından bağımsız çalışmalı - kod
 • Otomatik çalışmalı ve diğer kurallar
JUnit test kütüphanesi anlatımı
 • JUnit yaşam döngüsü
 • Assertions kullanımı
 • Parametreler
 • Hata Yakalama
 • Suite ve ignore
Hamcrest yardımcı test kütüphanesi
 • hamcrest
AssertJ test kütüphanesi
 • Lombok yardımcı kütüphane
 • String ile test olanakları
 • Basit listeler ile olanaklar
 • Karışık ve zor listeler ile yapılan işlemler
 • Dosya ve Hatalar
 • Kendi Assert sınıfınızı nasıl yaparsınız
Mockito mock kütüphanesi
 • Mock nedir ve neden mock kullanırız
 • Nasıl sorgulama yapılır 1
 • Nasıl sorgulama yapılır 2
 • Davranış kontrol etme 1
 • Davranış kontrol etme 2
 • Casus nesneler (Spy)
 • Annotation desteği
Kurs dokumanları
 • Presentasyon