Pierwsze kroki z AWS
 • Wstęp
 • Gdzie jest chmura. Czyli o globalnej infrastrukturze AWS
 • Zakładamy konto chmurowe w AWS
 • Pierwsze kroki z konsolą AWS
 • Za co płacimy w chmurze?
 • Kontrola kosztów chmurowych
 • Poznajemy pierwsza usługę chmurową IAM
 • Tworzymy użytkownika i nadajemy mu odpowiednie uprawnienia
 • Lightsail: Uruchamiamy prostego bloga opartego o WordPress
Serwery wirtualne w chmurze
 • Wstęp
 • VPC: O sieciach w AWS
 • Tworzymy nową infrastruktura sieciową
 • EC2: Uruchamiany serwer wirtualny (Linux)
 • Podłączamy się do serwera EC2 (Linux)
 • Podłączamy się do serwera EC2 (Linux ) z Windowsa
 • EC2: Uruchamiany serwer wirtualny (Windows)
 • Podłączamy się do serwera EC2 (Windows)
 • Elastic Beanstalk - Platform as a Service
Praca z serwerami oraz usługi do przechowywania danych
 • Wstęp
 • Cloud9: Uruchamiamy chmurowe środowisko pracy
 • EBS: Czyli o zarządzaniu dyskami serwerów wirtualnych #1
 • EBS: Czyli o zarządzaniu dyskami serwerów wirtualnych #2
 • EFS: Współdzielenie danych na dyskach
 • S3: Storage Internetu
Usługi Sztucznej Inteligencji
 • Wstęp
 • Polly: Konwersja tekstu na audio
 • Comprehend: Analiza tekstu pisanego
 • Translate: Tłumaczenie tekstu pomiędzy językami
 • Rekognition: Analiza zdjęć i filmów
 • Transcribe: Konwersja audio do tekstu
Autoscaling - czyli o tym do czego chmura została stworzona.
 • Wstęp
 • Autoscaling - wprowadzenie
 • Konfigurujemy szablon serwera
 • Tworzymy grupę autoscalingową
 • Tworzymy load balancer
 • Dodajemy polityki autoscalingu
 • Bees With Machine Guns
 • Testujemy autoscaling chmurowy
Bazy danych w chmurze
 • Wstęp
 • Uruchamiamy pierwszą bazę danych w chmurze
 • Podłączamy się do bazy RDS MySQL
 • Zarządzanie bazą danych RDS
 • Pierwsze kroki z DynamoDB
 • Korzystamy z DynamoDB
Kontenery Dockerowe
 • Wstęp
 • Docker - wprowadzenie
 • Tworzymy własne repozytorium kontenerów - ECR
 • Budujemy nowy kontener
 • Tworzymy definicję kontenera
 • Uruchamiamy cluster serwerów wirtualnych
 • Wdrażamy i testujemy kontener dockerowy
 • Tworzymy definicję kontenera w parciu o usługę Fargate
 • Uruchamiamy cluster bez serwerów wirtualnych
 • Wdrażamy i testujemy kontener dockerowy na usłudze Fargate
BigData
 • Wstęp
 • Przygotowanie "dużych" danych
 • Pierwsze kroki z Hadoopem
 • Pierwsze kroki z Hadoopem #2
 • Glue - czyli automatyczna detekcja danych
 • Athena - czyli analityka serverless
 • Redshift - hurtownia danych w chmurze
 • QuickSight - Business Intelligence Tool