Giriş
 • Vlookup'a genel bakış
 • Sağa kayan vlookup
 • Eşleşme tipi(Son parametre)
 • Hlookup ve Lookup
 • 1.Bölüm testi
Lookup ve Ötesi
 • Vlookuptaki eksiklikler. Index-Match ile, çok kriterli ve soldan lookup
 • Kesişim bulma: Satır ve sütun lookup'ı
 • Vlookup Optimizasyonu
 • VBA(UDF) ile özel lookup fonksiyonları
 • 2. Bölüm testi
İlave Dersler
 • Metinsel alanlarda yaşanan sorunlarla aşa çıkma
 • Büyük listelerde çok kolona göre eşleştirme için index/match alternatifleri